ARTAVTBP17 Základy televizní a rozhlasové scenáristiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Irena Kocí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rudolf Merkner (přednášející)
MgA. Irena Kocí, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Rudolf Merkner (cvičící)
Garance
Mgr. Rudolf Merkner
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Kontaktní osoba: MgA. Mikuláš Odehnal
Rozvrh
každé liché pondělí 16:25–18:00 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTBP17/A: každé liché pondělí 18:05–19:40 D1, I. Kocí
Předpoklady
FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům ucelený systém výchozích i specifických poznatků, nezbytných pro postupné zvládnutí a osvojení specifických metod audiovizuální žurnalistiky. Posluchači jsou postupně seznamováni s tvorbou různých typů scénářů a osvojují si práci s výrazovými a vyjadřovacími prostředky audiovizuální žurnalistiky. Součástí předmětu jsou scenáristická a studiová cvičení na zadaná témata.
Osnova
 • 1. specifika rozhlasové scenáristiky – formální podoba scénáře, způsoby psaní
 • 2. první scénář rozhlasového mikrotvaru; ukázky konkrétních scénářů z praxe
 • 3. specifika televizní scenáristiky – dvě základní podoby formy scénáře (televizní vs hollywoodský)
 • 4. první scénář audiovizuálního díla – mikrotvar
 • 5. premisa – formulace nápadu do premisy, variace možností, přenášení důrazů a změny v tématu
 • 6. outline a bodový scénář – nástroj scenáristy a dramaturga
 • 7. treatment – co to je a jak s tímto scenáristickým nástrojem zacházet – nácvik
 • 8. praktické zkoušení treatmentu; makrostruktura příběhu
 • 9. základní scenáristické struktury (trojaktovka, čtyřaktovka, mozaika atp.)
 • 10. další texty ke scénáři / projektu
 • 11. praktické nácviky synopse, anotace k příběhům z hodin
 • 12. co je to autorská explikace, nácvik tohoto typu textu
 • 13. sdílení scénářů filmových nebo televizních (studenti sobě navzájem dramaturgy)
Literatura
  povinná literatura
 • LABÍK, L. Dramaturgia strihovej skladby (horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu). Zlín: VeRBum, 2013.
 • MAKOVIČKA, D. Televizní příběh. Brno: DIFA JAMU, 1996.
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007.
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014.
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
  doporučená literatura
 • CAMPBELL, J. Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 2000.
 • http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
 • http://fondkinematografie.cz/assets/media/studie%20komplet.pdf
Metody hodnocení
teoretická příprava, praktická cvičení, analýza, konzultace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARTAVTBP17