UADA024 Philosophical and Methodological Grounds

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Institute of Archaeology - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites

Basic knowledge of the course topics .
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the seminar is to introduce DSP basic questions of philosophy of history and the foundations of the theory of science.
Syllabus
 • Topics:
  1 / Philosophy of History - a sense of history and method of historiography, historical memory, historical identity, guidelines philosophy of history;
  2 / science and scientism, aspects of science, science as a system of true sentences.
  3 / Basic concepts: a priori - a posteriori, descriptive-normative explication, argumentation ad.
Literature
  recommended literature
 • Horyna, B. - Krob, J. (eds.):. Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát,. info
 • Carr, E. H.:. Co je historie? info
 • Havelka, M.:. Dějiny a smysl. info
 • Picha, M.:. Chybějící qualia: strukturní analýza. info
 • Winch, P.:. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii (přeložil T. Suchomel),. info
 • Šanderová, J.:. Jak číst a psát text ve společenských vědách. info
 • Třeštík, D.:. Mysliti dějiny. info
 • Fay, B.:. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Submit reprint publication or text to print
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Summer 2020, Winter 2020, Summer 2021, Winter 2021, Summer 2022, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UADA024