Možnosti využití jednotlivých aplikací a provádění různých operací v rámci informačního systému Slezské univerzity v Opavě (dále IS SU) jsou řízeny systémem přístupových práv, která nastavují lokální správci IS SU.

K IS SU se přistupuje prostřednictvím uživatelského jména a hesla z Centrálního registru osob SU (dále CRO). Uživatelské jméno je přiděleno všem aktivním studentům a zaměstnancům automaticky, heslo si vytváří každý sám při registraci do CRO.

K lepší orientaci v celém procesu implementace IS SU byla zřízena webová stránka, kde najdete termíny jejího průběhu, školení a další potřebné informace, pro jednodušší zvládnutí všech operací a nastavení IS SU byly zřízeny rovněž nápověda a videonávody. Na jednotlivých součástech (fakultách a ústavu) byli ustanoveni lokální správci zajišťující koordinaci zavádění a provoz IS SU. Na ně se můžete primárně obracet jak s dotazy obsahovými či dotazy týkajícími se údajů IS SU, rovněž v případě technických obtíží při používání IS SU.

Pro jednotlivé součásti jsou tito lokální správci:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava
Jan Vlha
is@fpf.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
Ing. Andrea Valentíny, Ing. Aleš Kachlík, Jan Chmela
is@opf.slu.cz

Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Ing. Pavel Švacha
is@fvp.slu.cz

Matematický ústav v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
Mgr. Aleš Ryšavý
is@math.slu.cz


Dotazy, připomínky, komentáře: is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz