UBKKDBK009 Divadelní vnímání

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
Štěpán Pácl (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 8. 3. 11:25–14:40 310
Předpoklady
-
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět soustředěný na základní problematiku vnímání, hodnocení a interpretace konkrétních divadelních inscenací má za cíl pojmenovat jednotlivé elementy scénického díla z hlediska jejich funkčnosti v konkrétní inscenaci a předpokládaného záměru tvůrců.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní rysy divadelního projevu a divadelního vnímání;
- napsat esej na téma konkrétního divadelního projevu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly jednotlivých scénických událostí a analyzovat je
Osnova
 • 1. Seznámení s podobou realizace kurzu, představení povinné a doporučené literatury, zadání referátů.
 • 2. Předpoklady realizace jevištního díla 1.
 • 3. Předpoklady realizace jevištního díla 2.
 • 4. Předpoklady realizace jevištního díla 3.
 • 5. Historické souvislosti 1.
 • 6. Historické souvislosti 2.
 • 7. Historické souvislosti 3.
 • 8. Možnosti a problémy současné praxe 1.
 • 9. Možnosti a problémy současné praxe 2.
 • 10. Možnosti a problémy současné praxe 3.
 • 11. Hodnocení současnou kritickou obcí 1.
 • 12. Hodnocení současnou kritickou obcí 2.
 • 13. Hodnocení současnou kritickou obcí 3.
 • Povinná literatura: CÍSAŘ, J. Česká divadelní tradice, Praha 2011: 83–147 (II. Klasika a interpretace) a další články z čas. Disk (2002–2012) HOŘÍNEK, Z. Divadlo mezi modernou a postmodernou, Praha 1998 KRAUS, K. „Pro divadlo dramatu“, in Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001: 158–178 MAREK, J. Česká moderní kultura, Praha 1998: 207–217 (VII. 2. Česká moderna a kriticismus) VOJTĚCHOVSKÝ, M. / VOSTRÝ, J. Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, Praha 2008 VOSTRÝ, J. / SÍLOVÁ, Z. České drama a český hrdina, Praha 2017 Doporučená literatura: CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla, Praha 2006, 2009 GÖTZ, F. Boj o český divadelní sloh, Praha 1934 HONZL, J. Základy a praxe moderního divadla, Praha 1963 NERUDA, J. Divadlo I, Praha 1959, Divadlo II, 1951, Divadlo III, 1954, Divadlo IV, 1958, Divadlo V, 1966, Divadlo VI, 1973 SÍLOVÁ. Z. – VOSTRÝ, J. Jindřich Vodák k historii českého divadla. Praha: AMU, 2017. VODÁK, J. Kritické dílo: z 6 svazků vyd. J. Trägerem zejm. Eduard Vojan, Praha 1950, Tři herecké podobizny (Mošna, Kvapilová, Hübnerová), 1953, a Tváře českých herců (Od Josefa Jiřího Kolára k Vlastovi Burianovi), 1967
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Aktivní a podnětná účast při diskusích a společných interpretacích podmíněná zhlédnutím zadaných jevištních děl. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Seminární práce na zvolené/zadané téma. Očekává se jeho individuální uchopení, nezbytně spojené s veřejnou prezentací vlastního názoru před ostatními studenty a s přirozenou snahou o jeho obhájení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBK009