UBKKDBK023 Herectví pro animační praxi

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřený na osvojení praktických poznatků a dovedností, které studentům kulturní dramaturgie slouží k hlubšímu poznání nejen problematiky herecké tvorby, ale především ke zvládnutí jejich použití v různých typech kulturních projektů. Obsahem předmětu je poznání základů teorie a praxe herecké tvorby, její specifičnosti, prvků psychologických, antropologických a sociálních. Důležitou součástí jsou praktická cvičení: studenti vytvářejí etudy a interpretují dramatické situace. Každé cvičení pak společně reflektují a spojují poznatky praktické s vývody teoretickými.
Výstupy z učení
Aktivná účást, prezentace, cvičení / zkoušení, praktický výstup
Osnova
 • 1. Vyjadřovací prostředky herce. Autenticita a improvizace.
 • 2. Herecká průprava založená na vnější technice. Vědomé dýchání.
 • 3. Precizní výslovnost. Hlasové rejstříky a zpěv.
 • 4. Herecké pojetí pohybu.
 • 5. Herecká průprava založena na vnitřní technice.
 • 6. Herecké objevování a vyjadřování vlastního já.
 • 7. Principy strukturovaného budování herecké postavy.
 • 8. Vytváření jevištní postavy (práce s textem, uložení textu do paměti, dialogičnost a partnerská souhra – tzv. partneření)
 • 9. Vytváření jevištní postavy (temporytmus hereckého projevu, chůze).
 • 10. Vnímání dramatického prostoru a řešení mizanscény.
 • 11. Tvořivé rozehrání dramatické situace.
 • 12. Stylizace v různých typech žánrů a poetik.
 • 13. Proměna chápaní hereckých technik.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKAVSKÝ, R. Stanislavského metoda herecké práce. Praha: SPN, 1978.
 • VOSTRÝ, Jaroslav. O~hercích a herectví. Praha: KANT, 2014.
 • ČECHOV, A. M. Hercova cesta / O~herecké technice. Praha: KANT, 2017.
 • BOLESLAVSKÝ, R. Herectví: Šest prvních lekcí. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948.
 • HYVNAR, J. Herec v~moderním divadle: vize, metody a techniky herectví 20. stol. Praha: Pražská scéna, 2000.
  neurčeno
 • MARTINEC, V. Herecké techniky a zdroje herecké tvorby. Praha: Pražská scéna, 2003.
Výukové metody
Přednášky, zkoušení/cvičení
Metody hodnocení
referát, pisemní práce, praktický výstup
Informace učitele
https://www.slu.cz/fpf/cz/profil/10750
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK023