UBKKDBK030 Tvůrčí projekt II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4 týdny/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Bergmannová (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava a realizace samostatného kulturního či uměleckého projektu (např. divadelní inscenace, určitý typ workshopu, festivalová dramaturgie, produkce kulturní či umělecké události, vedení redakce festivalového zpravodaje, umělecký překlad apod.). Předmět představuje platformu pro samostatnou práci studentů, realizovanou pod dohledem supervizora z řad pedagogů, který se studenty práci na projektu průběžně konzultuje.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozvíjet individuální tvůrčí potenciál studentů i jejich dispozice pro týmovou kreativní spolupráci a získat praktické zkušenosti z tvůrčího procesu.
Osnova
  • Příprava a realizace samostatného tvůrčího projektu (např. workshop zaměřený na určitou problematiku, interní představení, veřejná premiéra inscenace, příprava festivalové dramaturgie a produkce). Předmět je platformou pro samostatnou práci studentů, kteří spolupracují napříč jednotlivými ročníky. Projekt vede supervizor z řad pedagogů, který průběžně dohlíží a konzultuje se studenty průběh práce na projektu.
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
Příprava a realizace projektu. Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, jeho reflexi a sebereflexi.
Informace učitele
1. Student je povinen případnou volbu odborného projektu mimo vypsaná témata předem konzultovat s pedagogem-garantem předmětu. 2. Aktivní účast v odborném projektu dle zadání pedagoga. 3. Student vypracuje závěrečnou zprávu z odborného projektu (min. 5 normostran). V této práci popíše vykonávané činnosti a zhodnotí jejich přínos (klady i zápory). 4. Kredity jsou uděleny na základě realizace projektu a na základě tvůrčí účasti v týmu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK030