UBKKDBK041 Masová komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Novotný (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Novotný (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Bergmannová (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Novotný
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Masová komunikace by měl absolventům pomoci lépe se orientovat v současném mediálním a informačním prostředí.
Seznamuje studenty se základními teoretickými pojmy, moderními trendy a následně si teoretické znalosti ověřit v praxi
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v současném mediálním a informačním prostředí
- práce s moderními prostředky masové komunikace
Osnova
 • 1. ZÁKLADNÍ POJMY
 • Charakteristika a definice pojmu, význam masových médií; Typologie, masa a další pojmy, základní modely Schémata v toku informací, příklady
 • 2. TYPY MÉDIÍ
 • Printová média (kniha, noviny, časopisy), klady a zápory; Elektronická média - film, rozhlas, televize, paměťová média, internet, sociální sítě
 • 3. MEDIÁLNÍ TÉMATA
 • Žánr a jeho charakteristika, mediální logika a formát, svoboda médií, rovnost a rozmanitost; Objektivita a informační kvalita, morálka, etika, komercionalizace a její důsledky, postmodernismus; Bulvární žurnalistika, indikátory, bulvarizace a její základní prvky
 • 4. KOMUNIKACE NA WEBU
 • Základní prostředky (prohlížeče, e-mail a e-mailing, messaging, VoIP, videocall, stream aj.); Srovnání s ostatními masovými prostředky (publikum, měření, trendy); Multimediální charakter (blogy, podcasting, komentáře a diskuse, online žánry, archivy); Fenomény Google a Seznam
 • 5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
 • Charakteristika a základní přehled, žebříčky, známé a méně známé sítě; Trendy, porovnání funkcionality (messengery, fotkoviště, youtube); Úvod do marketingu na sociálních sítích
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. . Internetová publicistika. Praha, 2011. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-807-2772-667. info
 • McQUIAL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha, 2007. info
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : Od počátku do současnosti. Praha, 2011. info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. info
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005. info
  neurčeno
 • NOVOTNÝ, M. Markomu.cz (Online svět, sociální sítě, návody a nástroje) [online]. Dostupné z: https://markomu.cz
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Seminární prezentace Ústní pohovor Docházka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK041