UBKKDBK044 Ateliér scénáristické tvorby

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rudolf Merkner (cvičící)
Garance
Mgr. Rudolf Merkner
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Smyslem scenáristického workshopu je individuální spolupráce studenta s pedagogem, ve které se uplatní důraz na osobnost, autorský styl a metodiku postupu při psaní. Součástí předmětu jsou vlastní scenáristická cvičení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si studenti nejen osvojili scenáristickou praxi a postupy, ale aby se prakticky seznámili také s teorií tvorby scénářů a uměli rozlišovat například mezi motivem a tématem.
Výstupy z učení
Student by měl po absolvování předmětu být schopen vytvořit vlastní scénář jak v oblasti filmové, tak rozhlasové.
Osnova
 • 1. Stručný popis prvotního nápadu a jeho stylizace do premisy, zkoumání jeho životaschopnosti (mýty, legendy, pověsti, pohádky). Téma = poselství
 • 2. Formování prvotního nápadu, důraz na sdělitelnost myšlenky
 • 3. Uvěřitelnost, analýza děje, dramatizace vyprávění
 • 4. Konflikt - budování, gradace, vyvrcholení, odeznění
 • 5. Tvorba bodů zlomu
 • 6. Základní prvky dramatizace
 • 7. Mapa vnitřních dějů
 • 8. Mapa vnějších dějů
 • 9. Vyjadřování obrazem - zviditelňování neviditelného
 • 10. Zvuk - zvuková dramaturgie
 • 11. Motiv; leitmotiv, motivické linie
 • 12. Pointa. Závěr. Uzavření všech motivů.
 • 13. Struktura vyprávění - tradiční trojaktová struktura. Ukotvení scénáristických principů
Literatura
  povinná literatura
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století, AMU Praha, 2014.
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář, Praha, 2007.
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh, Praha, 2014.
 • MAKOVIČKA, D. Televizní příběh, DIFA JAMU, Brno, 1996.
 • LABÍK, L. Dramaturgia strihovej skladby (horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu). Zlín: VeRBum, 2013.
  doporučená literatura
 • CAMPBELL, J. Tisíc tváří hrdiny, Portál, Praha, 2000.
 • http://fondkinematografie.cz/assets/media/studie%20komplet.pdf
Výukové metody
Písemná cvičení, osobní konzultace s vyučujícím, korespondenční úkoly
Metody hodnocení
Ústní a písemné prověření znalostí (scenáristické metody, postupy a nástroje – na konkrétních scenáristických cvičeních ověření zvládnutí scenáristického software, odevzdání částí scénářů, cvičení a etud). Účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK044