ITFF0031 Computer Graphics and DTP I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. akad. malíř Otakar Karlas (lecturer)
prof. akad. malíř Otakar Karlas (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. akad. malíř Otakar Karlas
Institute of Creative Photography - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V předmětu Počítačová grafika a DTP I posluchači 3. ročníku vytvářejí grafickou úpravu vlastní teoretické bakalářské diplomové práce s využitím vědomostí a dovedností získaných v předchozím studiu. Je zde také věnován prostor pro individuální úlohu z široké oblasti grafického designu (kalendář, výstavní katalog, řešení vlastních www stran apod.)
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 20 HOD/SEM, Cvičení 40 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Summer 2020, Winter 2020, Summer 2021, Winter 2021, Summer 2022, Winter 2022, Summer 2023, Winter 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/ITFF0031