KLJZJ033 English for Museologists 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Mgr. Helga Müllerová
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
KLJZJ032 English for Museologists 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Popis kurzů anglického jazyka 1. Základní kurz angličtiny učebnice: New Headway Elementary (Student's Book, Workbook) Kurz je určen studentům, kteří nemají žádné znalosti angličtiny. Cílem je získání základních jazykových dovedností jazyka v rozsahu daném učebnicí. 2. Angličtina pro mírně pokročilé učebnice: a) New Headway Pre-Intermediate (Student´s Book, Workbook) b) New English File Pre-Intermediate (Student´s Book, Workbook) Kurz je určen studentům s nižší výchozí úrovní jazyka. Výuka je zaměřena na upevňování a prohloubení základních jazykových dovedností: poslech, ústní projev, čtení s porozuměním, a psaní v rozsahu, které dávají obě učebnice. 3. Angličtina pro středně pokročilé učebnice: a) New Streetwise Intermediate (Student´s Book, Workbook) b) Laser Pre-FCE (Student´s Book, Workbook) Cílem kurzu je rozvoj obecné slovní zásoby, zvládnutí složitějších gramatických jevů, zdokonalení poslechových dovedností a zlepšení komunikace. 4. Angličtina pro pokročilé učebnice: New Success at First Certificate (Student´s Book, Workbook) Kurz je určen pro studenty, kteří z angličtiny maturovali a mají dobré znalosti jazyka. Studium pomůže k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku. 5. Angličtina pro knihovníky Kromě jedné z uvedených učebnic posluchači ještě studují odborné texty. 6. Angličtina pro muzeology Kromě jedné z uvedených učebnic posluchači ještě studují odborné texty 7. Kombinované studium Studenti si mohou volit i učebnici Angličtina pro jazykové školy (Zábojová, Peprník, Nangonová) a zaměří se na konverzaci v rozsahu učebnice
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/KLJZJ033