KLJZJ075 German 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Mgr. Vilém Sýkora
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz je dvousemestrální. Podle úrovně znalostí studentů bude zvolena jedna z výše uvedených učebnic. Kurz je zaměřen na paralelní rozvoj obecného a odborného jazyka. Jde o osvojení slovní zásoby, příslušné gramatiky a jejich aplikaci v běžném konverzačním kontextu. Studenti musí umět reagovat na základní otázky každodenního života, základem je rozšíření komunikativní schopnosti. Součástí kurzu je i četba odborných textů týkajících se studijní náplně studentů.
Literature
    recommended literature
  • HÖPPNEROVÁ, V. a kol. Němčina pro jazykové školy : s novým pravopisem. 1. Díl. Praha: Scientia, 1999. info
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/KLJZJ075