UBK03118 Seminar in Creative Writing 6

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tvůrčí psaní s prioritním zaměřením na kompetenci literární, na formálně uzavřený literární artefakt v oboru poezie a prózy - s průběžnou tvorbou v oboru psaní odborného a manažerského, publicistického a žurnalistického, případně interdisciplinárního. Seznámení s principy psaní v oboru překladatelství.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009, Summer 2010.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UBK03118