UCJ04168 Special seminar in English methodology 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Stručná anotace předmětu: Seminář se zabývá konkrétními možnostmi vyučování čtyř základních jazykových dovedností, tedy čtením, psaním, mluvením a poslechem. Věnuje se ale i učení výslovnosti, slovní zásoby, kreativního psaní apod. Nemalá pozornost je věnována netradičním možnostem práce s gramatikou. Seminář pokrývá i využití moderních pomůcek ve výuce: video, počítač, internet, a dále vývojové tendence ve vyučovacích metodách. Část semináře je také věnována problematice testování znalostí žáků. Odborná literatura: Cross, D. A Practical Handbook of Language Teaching. Phoenix ELT, 1992. Doff, A. Teach English. CUP, 1988. Wallace, M.J. Study Skills in English. CUP, 1991. Hughes, Arthur. Testing for Language Teachers. CUP, 1990. Scrivener, J. Learning Teaching. Heinemann ELT, 1994.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJ04168