UCJAACB1 Analysis of a Foreign Language Textbook

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/5/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Eva Lorencovičová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsah předmětu: Studenti budou uvedeni do problematiky metod hodnocení a výběru učebnice vhodných pro danou cílovou skupinu. Budou představeny různé aspekty používání učebnic cizího jazyka, které budou uvedeny diskuzí o potřebnosti a využitelnosti učebnic vůbec. Při evaluaci cvičení věnovaných jednotlivým jazykovým dovednostem se studenti seznámí i s metodami adaptace a adjustace. Prostor bude vyhrazen hodnocení jednotlivých komponentů učebnic a učebnicových souborů. Sylaby: 1. How necessary is a coursebook? 2. Students, teachers, and textbooks 3. How to use textbooks 4. The four skills in coursebooks 5. Listening skills 6. Speaking skills 7. Reading skills - elementary level 8. Reading skills - intermediate to advanced levels 9. Writing skills - elementary level 10. Writing skills - intermediate to advanced 11. The teacher's books 12. Choosing and evaluating textbooks Požadavky na studenta: Individuální práce bude zpracována formou portfolia, kde budou studenti zaznamenávat jednak své komentáře a dotazy a také zpracované úkoly týkající se hodnocení cvičení a učebnic. Literatura: Anderson, A. a Lynch, T.: Listening, Oxford University Press, 1988. Brumfit, Ch. and Roberts, J.T.: A Short Introduction to Language and Language Teaching with a Comprehensive Glossary of Terms, Batsford, 1983. Cunningsworth, A.: Choosing Your Coursebook, Heinemann Publishers Ltd, 1995. Duff, A. a Maley, A.: Literature, Oxford University Press, 1990. Fried-Booth, D.L.: Project Work, Oxford University Press, 1986. Grant, N.: Making the Most of Your Textbook, Longman, 1987. Harmer, J.: How To Teach English, Longman, 1998. Harmer, J.: Teaching and Learning Grammar, Longman Group UK Ltd, 1987. Hrehovčik, T.: Evaluation of Foreign Language Textbooks, Prešov, 2003. Hrehovčik, T a Uberman, A.: English Language Teaching Methodology, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Kramsch, C.: Context and Culture in Language Teaching, Oxford University Press, 1993. Scrivener, J.: Learning Teaching, Heinemann ELT, 1994. Tomalln, B. a Stempleski, S.: Cultural Awareness, Oxford University Press, 1993.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJAACB1