UCJAAFR1 English Phraseology

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsah předmětu: Předmět je prakticky orientovaný s teoretickým základem zaměřeným na popis základních principů anglických idiomů pro studenty oboru. Sylabus přednášky: 1. Základní problematika a hlediska 2. Tradiční typologie víceslovných výrazů 3. Tvoření idiomů 4. Forma a struktura: ustálenost a variabilita 5. Sémantická charakteristika 6. Sémantické a formální vztahy idiomů 7. Funkce a užití idiomů 8. Geografické variety: Britská a americká uzance 9. Anglická a česká idiomatika: Kontrastivní pohled 10. Anglická a česká idiomatika: Translatologický pohled 11. Stylistická omezení 12. Problematika slovníků idiomů Sylabus semináře: 1. Obecné hledisko klasifikace: Frázová slovesa, kolokace, víceslovné výrazy, přísloví a idiomy 2. Tradiční typologie 3. Původ a tvoření idiomů 4. Charakteristické rysy a kategorizace 5. Sémantické a formální vztahy 6. Funkce a použití. Mid-term test 7. Geografické a jiné variety 8. Anglické idiomy - kontrastivní pohled 9. Anglické idiomy - translatologický pohled 10. Práce se slovníkem idiomů 11. Práce s textem: paralelní texty 12. Testování Literatura: Kvetko, P.: An Outline of English Phraseology, Trnava 2006. Kvetko, P.: Frequency of English Idioms, In: Philologica XII, Bratislava: UK 39-50. Kverko, P.: On Some Problems of Confrontation of English and Slovak Idioms. In: Philologica XIII. Bratislava: UK. 133-148. Kavka, S.: A Book on Idiomatology, Žilina 2003.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJAAFR1