UCJAKOR1 Couching in MMU - British studies

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/12/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jan Vomlela (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Jan Vomlela
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět je individualizovanou formou řízeného koučování ve skupině. Proto je zcela záměrně realizován nikoliv dle předem daného a detailně specifikovaného sylabu, který by byl shodný pro všechny studenty ve skupině, ale naopak dává každému studentovi možnost s pomocí kouče sestavit svůj vlastní a více či méně individualizovaný plán činnosti na celý semestr, v návaznosti na ty oblasti, které tento student potřebuje důkladněji procvičit a lépe zvládnout. Kouč je přítomen na každé hodině a poskytuje studentům bezprostřední zpětnou vazbu. Požadavky na studenta: Kontrola bude probíhat v průběhu jednotlivých konzultací za účasti kouče, na jejichž základě bude udělen zápočet. Literatura: O'Driscoll, J.: Britain - The country and its people. Oxford University Press. 2000. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press 1999. Současná britská média Internet: www.fco.gov.uk, www.bbc.co.uk a jiné (aktuálně)
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJAKOR1