UCJAKOT1 Couching in MMU - Teaching aids

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/12/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Eva Lorencovičová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Eva Lorencovičová
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět je individualizovanou formou řízeného koučování ve skupině. Proto je zcela záměrně realizován nikoliv dle předem daného a detailně specifikovaného sylabu, který by byl shodný pro všechny studenty ve skupině, ale naopak dává každému studentovi možnost s pomocí kouče sestavit svůj vlastní a více či méně individualizovaný plán činnosti na celý semestr, v návaznosti na ty oblasti, které tento student potřebuje důkladněji procvičit a lépe zvládnout. Kouč je přítomen na každé hodině a poskytuje studentům bezprostřední zpětnou vazbu. Přímé koučování bude zaměřeno na využívání didaktické techniky. Proběhnou konzultace k možnosti použití a funkcím např. meotaru, informačních technologií, interaktivní tabule, kamery atp. Zároveň budou součástí možnosti efektivního využití didaktické techniky ve výuce cizích jazyků Požadavky na studenta: Kontrola bude probíhat v průběhu jednotlivých konzultací za účasti kouče, na jejichž základě bude udělen zápočet. Literatura: Jones, J.R.H.: Using the Overhead Projector, Heinemann, 1982. Dudeney, G.: The Internet and the Language Classroom: A practical guide for teachers, CUP, 2000.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJAKOT1