UCJBB018 Italian literature in film 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Stručná anotace předmětu: Náplň kurzu tvoří promítání filmových zpracování některých významných literárních děl nebo filmů, které na literární díla přímo odkazují. Studenti s předstihem obdrží stručný obsah díla a základní informace o autorovi. Následně probíhá diskuse, jejímž cílem je srovnání literární a filmové verze díla. Každému filmovému dílu jsou věnovány dva semináře, aby měl posluchač časový prostor se nad promítaným filmem zamyslel a byl schopen se do diskuse zapojit. Cílem kurzu je doplnit a rozvinout předmět Italská literatura 1-4 a nabídnout posluchačům možnost při sledování filmu použít znalosti, které získali na přednáškách a seminářích věnovaných vývoji italské literatury. Sylabus: 1.-2. "Decameron" (Giovanni Boccaccio Decameron) regia di Pierpaolo Pasolini 3.-4. "Le piacevoli notti" (Giovan Francesco Straparola Le piacevoli notti) registi vari 5.-6. "La noia" (Alberto Moravia La noia) regia di Ettore Scola 7.-8. "Il giorno della civetta" (Leonardo Sciascia Il giorno della civetta) regia di Giovanni Amelio 9.-10. "Il giardino dei Finzi Contini" (Giorgio Bassani regia di Vittorio de Sica 11.-12. "La ragazza di Bube" (Carlo Cassola, La ragazza di Bube) regia di Mauro Bolognini Odborná literatura: AA. VV. Racconti italiani del '900. Milano: Mondadori, 1983. AA. VV. Letteratura italiana V - Le opere. Il '900, l'eta della crisi. Torino: Einaudi, 1982. Bellini, G. Mazzoni, G. Moduli di letteratura italiana. Boccaccio. Bari: Laterza, 1998. Bellini, G., Mazzoni, G. Moduli di letteratura italiana. Sciascia. Bari: Laterza, 1998. Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '600 e '700. Milano: Principato, 2002. Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '900. Milano: Principato, 2002. Seidl, I. La letteratura italiana dal Duecento al Settecento. Brno: FF UJEP, 1986. Seidl, I. La letteratura italiana del Novecento. Brno: FF UJEP, 1985. Tagliabue, C. Cinema e letteratura italiana. Perugia: Guerra, 1990.
Language of instruction
Italian
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJBB018