UCJCA003 Practical language skills 6

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Stručná anotace předmětu: Cvičení je pokračováním předmětu Praktická cvičení 5. Cílem cvičení je všestranný rozvoj mluvních i písemných dovedností studenta a obohacování jeho slovní zásoby. Sylabus: Proficiency Masterclass, units 4-6, Angličtina pro filology II, lekce 31-40 - domácí příprava 1.-4. týden unit 4 - Stranger than Fiction témata: the unbelievable and the paranormal, good and evil 5.-8. týden kontrolní test (unit 4, Peprník lekce 31-35) unit 5 - It Broadens the Mind témata: the adventures of travelling, exploring foreign countries, tourism: a mixed blessing, travelling in time - clothing, a good narration 9.-12. týden kontrolní test (unit 5, Peprník lekce 36-40) unit 6 - Art for Art's Sake? témata: the value of things, art criticism, traditional values, talking about a picture Odborná literatura: Duckworth, M. a Gude, K.: Proficiency Masterclass, OUP, 2000. Peprník, J.: Anglictina pro filology 2, SPN, 1984. Sparling, D.: English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Praha, SPN, 1989. Další aktuální texty. Doplňková literatura: Hewings, M.: Advanced grammar in use, CUP, 1999. Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP, 1986. Swan, M.: Practical English Usage, OUP, 1998. Quirk, R. a Greenbaum, S.: A Student's Grammar Of The English Language, Longman, 1990.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJCA003