UCJCA098 Contemporary American Literature

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Stručná anotace předmětu: Přednáška se bude soustředit na prózu a v omezené míře na drama v období od druhé světové války do současnosti. Bude se zabývat jednotlivými osobnostmi, kteří patří jsou výraznými autor druhé poloviny 20. století. Vzhledem ke složitosti celého období se přednáška pokusí podat i přehled směrů a tendencí vývoje literatury tohoto období. Seminář pak podpoří informace z přednášek pomocí analýzy vybraných textů. Sylabus přednášky: 1. Beat Generation - Jack Kerouac, William Burroughs 2. Blending of fiction and non-fiction - Truman Capote, Norman Mailer 3. Satire ad literature of absurdity - Heller, Vonnegut 4. Satire ad literature of absurdity - Kesey, Brautigan 5. Postmodernism - John Barth, Donald Barthelme 6. Postmodernism - Don DeLillo, Thomas Pynchon 7. J. David Salinger, John Updike 8. William Saroyan, John Cheever 9. Henry Miller, Vladimir Nabokov 10. Minimalism - Raymond Carver, Tobias Wolff 11. Sci-fi - Ray Bradbury, Isaac Asimov 12. Modern drama - Sam Shepard, David Mamet Sylabus semináře: 1. W. Burroughs: Naked Lunch 2. T. Capote: In Cold Blood 3. K. Vonnegut: Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow 4. K. Kesey: One Flew Over the Cuckoo's Nest 5. J. Barth: Lost in the Funhouse A. DeLillo: Americana 6. J. Updike: A&P 7. J. Cheever: The Swimmer 8. V. Nabokov: Lolita 9. T. Wolff: Powder I. Asimov: The Wall Around the World D. Mamet: American Buffalo Odborná literatura: McQuade, D. (ed.): The Harper American Literature, New York: Harper & Row, 1987. Nenadál, R.: Moderní americká literatura, Praha: Univerzita Karlova, 1980. Procházka, M. a kol.: Lectures on American Literature,1. vydání, Praha: Univerzita Karlova, 2002. Ruland, R. a Bradbury, M.: Od puritanismu k postmodernismu: Dějiny americké literatury, 1. vydání, Praha: Mladá fronta, 1997.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJCA098