UCJCN254 Final state exam in German

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • German (programme FPF, M7310 Filo)
Course objectives (in Czech)
Stručná charakteristika předmětu: Státní závěrečná zkouška z Německého jazyka a literatury s didaktikou na oboru učitelství němčiny uzavírá magisterské studium a skládá se ze tří dílčích částí: Německý jazyk, Německy psaná literatura, Didaktika němčiny. Pokud uchazeč píše diplomovou práci na oboru, je součástí zkoušky i její obhajoba.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJCN254