UCJN3115 Practical language skills 6

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Stručná charakteristika předmětu: Cílem tohoto semináře je rozvíjení jazykové kompetence studentů a osvojení si různých způsobů prezentace daných témat. Studenti si zvolí jedno ze zadaných témat. Toto téma pak po obsahové stránce připravují ve spolupráci s vyučujícím na základě materiálů, které jsou k dispozici všem studentům ve studentském aparátu příruční knihovny. Studenti pak dané téma prezentují před ostatními spolužáky. Následnou diskusi na toto téma vede vyučující.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJN3115