UCJNKOP1 Couching in MMU - Project work

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/12/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět je individualizovanou formou řízeného koučování ve skupině. Proto je zcela záměrně realizován nikoliv dle předem daného a detailně specifikovaného sylabu, který by byl shodný pro všechny studenty ve skupině, ale naopak dává každému studentovi možnost s pomocí kouče sestavit svůj vlastní a více či méně individualizovaný plán činnosti na celý semestr, v návaznosti na ty oblasti, které tento student potřebuje důkladněji procvičit a lépe zvládnout. Kouč je přítomen na každé hodině a poskytuje studentům bezprostřední zpětnou vazbu. Přímé koučování bude věnováno otázkám plánování, realizace a reflexe projektové výuky. Požadavky: Návod na individuální studium poskytnou jednak úvodní konzultace v rozsahu 2 hodin a odkazy na doporučenou studijní literaturu. Studenti na základě studia této literatury vytvoří projekt pro školní vzdělávací program pro zvolenou cílovou skupinu. Literatura: Bastian, J./ Gudjons, H./ Schnack, J.: Theorie des Projektunterrichts. Bergmann & Helbig 1999. Dietrich, I.: Übungen und Arbeitsformen im Projektunterricht. In: Bausch, K.-R.: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Donath, R.: Deutsch als Fremdsprache - Projekte im Internet. Stuttgart 1998. Tübingen und Basel 1995. Fremdsprache Deutsch, Heft 4: Unterrichtsprojekte, April 1991. Müller, B.-D.: Anders lernen im Fremdsprachenunterricht. Experimente aus der Praxis. Berlin 1989. Wöll, G.: Handeln, Lernen durch Erfahrung. Handlungsorientierung und Projektunterricht. Grundlagen der Schulpädagogik. Hohengehren 1998.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJNKOP1