UHVA1233 SL-Selected chapters from history of archaelogy

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Jednosemestrový kurz z dějin archeologie má seznámit studenty s hlavními vývojovými trendy oboru od starověku po současnost, nastínit průměty ideových proudů do koncepce oboru v jeho jednotlivých etapách a připomenout, resp. uvést ve známost jména, dílo a význam nejvýznamnějších představitelů archeologie v evropském, případně světovém měřítku a zejména v rámci Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Dějiny každého vědního oboru jsou zákonitě propojeny s jeho metodologií a filozofií. Jednotlivé výklady jsou proto kombinovány s metodologickými pasážemi s odkazem na hlavní evropské archeologické školy, směry a kroužky. Přednášky jsou zpestřovány zvukovými záznamy z archeologických konferencí, nahrávkami vzpomínek některých našich archeologů, příp. četbou některých historických dokumentů a osobními vzpomínkami učitele. V každé hodině je ponechán prostor na dotazy a debatu se studenty.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vývoj archeologie v Evropě od antiky po současnost. Starožitnické období. Heuristicko-thesaurační (archeologické, empirické) období. Racionalismus a romantismus v archeologii.
  2. Prehistorické (syntetické) období. Pozitivismus, neopozitivismus (induktivismus), marxismus, procesualismus a postprocesualismus v archeologii.
  3. Hlavní archeologické školy ve střední Evropě.
  4. Archeologie v bývalém Rakousko-Uhersku.
  5. Dějiny archeologie v Čechách. Éra zakladatelů. J. E. Vocel. Píčova družina. Niederlova univerzitní škola. Založení SAÚ. Česká archeologie po druhé světové válce. Hlavní instituce a významné osobnosti. Současná archeologie v Čechách.
  6. Dějiny archeologie na Moravě. Wanklovská generace ("naivní autochtonismus" jako projev doznívajícího romantismu). Moravský "amatérismus" - evropská úroveň pleistocénní archeologie.
  7. Červinkovská generace moravských archeologů. Časopis Pravěk. MAK. Profesionalizace moravské archeologie. Emanuel Šimek.
  8. Moravská archeologie po druhé světové válce. "Rozvoj velkomoravské archeologie". Poulíkovská generace moravských badatelů. Současná archeologie na Moravě.
  9. Dějiny archeologie ve Slezsku.
  10. Dějiny archeologie na Slovensku a v Maďarsku.
  11. Stručné dějiny archeologie v Polsku.
  12. Stručné dějiny archeologie v Německu.
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UHVA1233