UHVD2181 Sources to the History of Early Modern Period - Optional Seminar

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Struktury pozdněstředověkého světa Seminář zaměřený na postižení hospodářských a sociálních vazeb středoevropského prostoru pozdně středověkého období. České město vrcholného a pozdního středověku Seminář věnovaný fenoménu středověkých městských komunit, jejich vnitřním napěťovým osám a vazbám se světem "za městskými hradbami". Prameny k dějinám raného středověku možný sem. Seznámení se s typy pramenů staršího středověku a se související historiografickou produkcí.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UHVD2181