UHVD3042 Optional Seminar

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Dějiny starověku ve světle antických autorů. Genderové role a genderová identita v raném novověku. Metody a přístupy současné historiografie v bádání o starších dějinách. Vybrané kapitoly z dějin I. republiky. Baťův systém řízení do roku 1945. Seminář k historiografii 19. a 20. století. Dějiny sportu jako sociální faktoru. Překlady středověkých latinských textů. Rusko od Petra Velikého. Kulturní politika v Československu po roce 1945. I. republika v české historiografii. Firma Baťa a její expnze do světa. Publikování odborné studie.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UHVD3042