UIDI007 Knowledge Management

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: dzk.
Guaranteed by
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.
Institute of Computer Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s nejnovějšími trendy v oblasti managementu znalostí. Budou rozebírány případové studie zavádění metod a přístupů managementu znalostí do organizací, přičemž budou zdůrazňovány a zobecňovány ty principy a postupy, které jsou pro současný management znalostí nejvíce charakteristické. Výběr případových studií a další studijní literatury bude orientován tak, aby byl co nejblíže témě disertační práce doktoranda a tím přispěl k rozvoji jeho orientace v problematice a podpořil realizaci jeho disertace. Okruhy: Objevování, zachytávání a vytváření znalostí; Získávání informací a jejich případná transformace na znalosti; Klasifikace a reprezentace znalostí; Ukládání a třídění znalostí; Šíření znalostí; Sdílení znalostí, učící se organizace; Organizační kultura a management znalostí; Etické, kulturní, sociální a psychologické aspekty managementu znalostí; Informační technologie v managementu znalostí.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Summer 2007, Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Summer 2020, Winter 2020, Summer 2021, Winter 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UIDI007