UIINFNP007 Informační a kybernetická bezpečnost II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vladimír Lazecký (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každý sudý pátek 8:05–11:20 B3a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazujeme na předmět “Informační a kybernetická bezpečnost I”. Tento navazující předmět je zaměřen na problematiku osobní bezpečnosti v kyberprostoru, dale na rozpoznávání bezpečnostních incidentů, práci bezpečnostních týmů a bezpečnost informačních systémů v rozsáhlých sítích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy digitální identity;
- určit problémy týkající se osobní bezpečnosti v kyberprostoru;
-popsat bezpečnostní incidenty v kyberprostoru;
Osnova
 • 1. Kyberprostor, specifika řešení problémů v kyberprostoru.
 • 2. Digitální identita: definice, digitální identita pro veřejnou správu, digitální identita v kyberprostoru, behaviorální analýza pro získání digitální identity, anonymizace, rizika a hrozby z poskytované digitální identity.
 • 3. Osobní bezpečnost: sociální sítě, globální webové služby, profilování, psychometrie, predikce, nasazení systémů AI, big data, rizika, možnosti obrany.
 • 4. Bezpečnostní incidenty: klasifikace bezpečnostních incidentů, incidenty proti důvěrnosti, dostupnosti a integritě informací, sociotechnické, technické incidenty, možnosti obrany.
 • 5. Právní úprava v ČR a zemích EU, technické standardy a best practices, certifikační standardy. Smysl a limity právní úpravy.
 • 6. Dohledová centra. SIEM/ISMS systémy, log management, řízení bezpečného toku informací. Bezpečnostní týmy na státní a národní úrovni, bezpečnostní týmy velkých organizací, CERT, CSIRT, CIRC. Právní rámec působení bezpečnostních týmů a koordinace jejich spolupráce.
 • 7. Kybernetická bezpečnost: bezpečnostní aspekty informačních systémů nad infrastrukturou velkých sítí, bezpečnostní aspekty ochrany státních aktiv.
Literatura
  povinná literatura
 • CCNA Cybersecurity Operations Companion Guide. Indianapolis, IN: Pearson Education, Cisco Press, 2018. ISBN 978-1-58713-439-5.
 • Zákon č. 181/2014 Sb.: Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Praha, 2014. Dostupné také na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-181.
  doporučená literatura
 • MOORE, Robert. Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime. 2nd edition. London, New York: Routledge, 2015. ISBN 9781317522973.
 • SINGER, P. W. a Allan FRIEDMAN. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-991809-6.
 • EVANS, Lester. Cybersecurity: What You Need to Know about Computer and Cyber Security, Social Engineering, the Internet of Things + an Essential Guide to Ethical Hacking for Beginners. Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2019. ISBN 9781794647237.
 • CORDERO, Pedro D. Hacking the Cyber Threat a Cybersecurity Primer for Law-Enforcement Leaders and Executives. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. ISBN 9781976048517.
Výukové metody
přednášky, diskuse ve třídě, skupinové projekty, prezentace odborníků
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, vypracování závěrečné práce dle pokynů vyučujícího
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.