ARCHKRA023 Úvod do dějin umění

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Propedeutický přednáškový cyklus poskytuje základní přehled o problematice uměleckého díla, jeho identifikace, interpretace a prezentace v kontextu dějin umění a kultury. Přednášky jsou koncipovány tak, aby studentům historie umožnily uvažovat o uměleckém díle jako o dobovém obrazovém prameni a obeznámily je se základními metodami práce s tímto typem historického pramene. Student se na konkrétních příkladech z dějin umění naučí rozeznávat stěžejní znaky uměleckého díla, jeho proměny v prostoru a čase, seznámí se s možnostmi jeho poznání a interpretace, ale i s významem a typologií umělecké tvorby v oblasti vizuální kultury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout typologii umělecké tvorby v oblasti vizuální kultury;
- popsat stěžejní znaky uměleckého díla, jeho proměny v prostoru a čase;
- interpretovat umělecké dílo jako historický pramen.
Osnova
 • 1. Teorie, definice a klasifikace umění
 • 2. Umělecké dílo a problematika jeho interpretace v dějinách umění
 • 3. Umělecké dílo jako obrazový historický pramen
 • 4. Metodika znalectví
 • 5. Umělecká kritika
 • 6. Ikonografie a ikonologie
 • 7. Dějiny umění jako dějiny krásy
 • 8. Dějiny umění jako dějiny ošklivosti
 • 9. Dějiny umění, symboly a symbolika
 • 10. Formální analýza I (malba, kresba)
 • 11. Formální analýza II (grafika)
 • 12. Formální analýza III (sochařská díla)
 • 13. Formální analýza IV (uměleckořemeslná produkce)
Literatura
  povinná literatura
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha 1997.
 • Eco, U. Dějiny krásy. Praha 2015.
 • Eco, U. Dějiny ošklivosti. Praha 2015.
 • Kroupa, J. Metodologie dějin umění 1: školy dějin umění. Brno 2007.
 • Kroupa, J. Metodologie dějin umění 2: metody dějin umění. Brno 2010.
 • Baleka, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 2002 (1997).
  doporučená literatura
 • Freitagová, M. - Horák, O. (edd.). Prečo umenie? Bratislava 2021.
 • Mikš, F. – Kesner, L. Gombrich: porozumět umění a jeho dějinám. Brno 2010.
 • Mikš, F. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. Brno 2014.
 • Chalumeau, J.-L. Přehled teorií umění. Přehled filozofie a historie umění a kritiky. Praha 2003.
 • Gombrich, E. H. Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha 2019.
 • Gombrich, E. H. Smysl pro řád. Studie o psychologii dekorativního umění. Praha 2021.
 • Vaněk, J. Estetika v proměnách prožitků: cesty, propasti a pasti estetiky. Praha 2014.
 • Zahrádka, P. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. Brno 2010.
 • Kesner, L. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Papco, J. Znalectvo umenia / umenie (?) znalectva. Bojnice 2016.
 • Kotková, O. (ed.). Falza? Falza! Praha 2021.
 • Handlová, J. - Zajícová, A. Falza! Průvodce na cestě mezi falzem a originálem. Praha 2021.
 • Buscaroli, P. (ed.). Cesare Ripa: Ikonologie. Praha 2019.
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha 2013.
 • Huyghe, R. Řeč obrazů. Praha 1973.
 • Herout, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha 2011.
 • Losos, L. Malba. Praha 2010 (edice Výtvarné techniky).
 • Teissig, K. Kresba. Praha 2010 (edice Výtvarné techniky).
 • Krejča, A. Grafika. Praha 2010 (edice Výtvarné techniky).
 • Rada, P. Keramika. Praha 2007 (edice Výtvarné techniky).
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
ústní nebo písemná zkouška, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.