UHVHNP0025 Publikování odborné studie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář motivuje posluchače k samostatné badatelské práci a prezentaci jejích výsledků na studentských vědeckých konferencích. Hodnocena je také účast na vědeckých a vědeckopedagogických akcích (workshopech, specializovaných seminářích a přednáškách), které prohlubují odborné znalosti studentů.
Výstupy z učení
Seminář motivuje posluchače k samostatné badatelské práci a prezentaci jejích výsledků na studentských vědeckých konferencích. Hodnocena je také účast na vědeckých a vědeckopedagogických akcích (workshopech, specializovaných seminářích a přednáškách), které prohlubují odborné znalosti studentů.
Osnova
  • Seminář motivuje posluchače k samostatné badatelské práci a prezentaci jejích výsledků na studentských vědeckých konferencích. Hodnocena je také účast na vědeckých a vědeckopedagogických akcích (workshopech, specializovaných seminářích a přednáškách), které prohlubují odborné znalosti studentů.
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
Supervize
Informace učitele
Publikování odborné studie, popř. závazné pís. vyjádření redakce o zařazení příspěvku do odb. periodika (účast na odborných akcích)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UHVHNP0025