UIMOIBP024 Obchodní angličtina

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí dovedností v rámci obchodní angličtiny se zaměřením na formální znalosti a jazykové dovednosti. Cílem je seznámit se s fungováním společnosti a získat znalosti z oblasti podnikové komunikace. Důraz se klade na pečlivost, správnou formu, jazykovou přijatelnost a věcnou správnost.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět informacím týkající se obchodu a zaměstnání v mluvené i psané formě;
- napsat životopis, obchodní dopis, žádost, stížnost;
- řešit běžné záležitosti v rámci pracovního procesu.
Osnova
 • 1. Business Organizations and Company Structures
 • 2. Business Etiquette
 • 3. Recruitment
 • 4. Writing CV and Letter of Application
 • 5. Job Interviews
 • 6. Money Matters
 • 7. Correspondence
 • 8. Telephoning
 • 9. Giving a Successful Presentation
 • 10. Meetings
 • 11. Negotiations
 • 12. Production and Advertising
Literatura
  povinná literatura
 • ALLISON, John, Paul EMMERSON a Antoinette MEEHAN. The business 2.0: B1+ intermediate. Oxford: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3. info
 • MASCULL, B. Business vocabulary in use: intermediate. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press., 2010. ISBN 978-0-521-12828-5. info
  doporučená literatura
 • BADGER, Ian. Everyday business English. Harlow: Longman, 2003. ISBN 0-582-53957-9. info
Výukové metody
Interaktivní semináře
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Vypracovávání domácích úkolů, prezentace.
2. Povinná účast na seminářích min. 75 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.