ARCHKRA003 Archeologie českých zemí - pravěk

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
3/3/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (přednášející)
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 14:45–17:10 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA003/A: Čt 8:05–10:30 H4, A. Hořínková
Předpoklady
Ústní zkouška Vypracovat a v semináři přednést referát
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový kurs poskytuje posluchačům základní znalost pravěku českých zemí (Čechy, Morava, české Slezsko) ve středoevropském kontextu z pohledu archeologie. Cílem je poskytnout v tomto ohledu dostatečnou znalostní výbavu pro specializované bakalářské studium i schopnost účelné orientace v odborné literatuře, která čítá tisíce titulů. Výklad je uspořádán v posloupnosti archeologického klasifikačního systému od počátku přítomnosti člověka až po dobu stěhování národů. Důraz je položen na základní znalost kulturní systematiky jednotlivých úseků dějin a jejich charakteristiku v ohledu hospodářském, sociálním a duchovním. V semináři se procvičují znalosti přednáškových témat na bázi rozpravy nad referáty posluchačů i rozpravy všeobecné.
Výstupy z učení
Vypracovat a v semináři přednést referát
Osnova
 • 1. Definice pojmu „české země“a „střední Evropa“. Základní středoevropské syntézy a časopisy a jejich charakteristika. Organizace archeologické práce podle národních archeologických obcí a význam mezinárodní spolupráce v různých ohledech. 2. Periodizace pravěku od starého paleolitu do konce doby stěhování národů, sled archeologických kultur jako osa studia; význam relativního a absolutního datování. 3. Epochální změny z pohledu archeologie. Stručná charakteristika základních dějinných úseků (lovecko-sběračské období; doba barevných kovů; doba železná) v ohledu hospodářském, sociálním a duchovním s poznamenáním hlavních rozdílů u jednotlivých epoch archeologického taxonomického systému. 4. Paleolit. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 5. Mezolit. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 6. Neolit. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 7. Eneolit. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 8. Doba bronzová. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 9. Doba halštatská. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 10. Doba laténská. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 11. Doba římská. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 12. Doba stěhování národů. Kulturní systematika a pramenná základna. Stručná charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň). 13. Význam studia pravěku pro poznání a pochopení pozdějších dějin. Pohled archeologa na dějiny.
Literatura
  povinná literatura
 • Janák, V.: Slezsko v pravěku. In: Kolektiv: Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490. Praha 2012, 18- 94, 438-489.
 • Jiráň, L. – Venclová, N. (eds.): Archeologie pravěkých Čech. 1-8. Praha 2007-2008.(1 díl dle výběru)
 • Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 1997 (a reedice).
  doporučená literatura
 • Droberjar, E.: Encyklopedie římské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002.
 • Furmánek, V. – Ruttkay, A. – Šiška, S.: Dejíny dávnovekého Slovenska. Bratislava 1991
 • Hensel, W. (ed.):Prahistoria Ziem Polskich. I – V. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódż 1975-1985.
 • Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004.
 • Filip, J.: Keltská civilizace a její dědictví. Praha 1995 (1. vyd. 1959).
 • Kuna, M. a kol.: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha 2015 (1. vyd. 2014).
 • Dobiáš, J.: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha 1964.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.