ARCHKRA002 Metodická výbava současné archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 10:35–12:10 H7
Předpoklady
Zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úkolem kurzu je uvést posluchače do problematiky aplikace současných progresivních metod v archeologii s důrazem na geoinformatiku. Studenti se nejdříve seznámí se s teoretickými východisky, dále se základní terminologií a metodologií. Osvojí si vědomosti o technickém vybavení, programových prostředcích a prostorových datech, vhodných pro archeologické účely. Seznámí se se základními procesními částmi práce s geodaty, tzn. se sběrem, správou, analýzou a vizualizací digitálních prostorových informací.
Výstupy z učení
Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice aplikace současných progresivních metod v archeologii.
Osnova
 • 1. Úvod – východiska, terminologie a metodologie. 2. Chronologie – metody datování. 3. Stratigrafie – nové inovace tradiční metody. 4. Metody archeologické prospekce. 5. Matematicko statistické metody vyhodnocení výzkumu 6. 3D dokumentace a vizualizace. 7. GIS v archeologii – kolotoč otázek a odpovědí 8. Geoarcheologie, petroarcheologie 9. Chemické a fyzikální analýzy 10. Bioarcheologie – archeobotanika a archeozoologie 11. Bioarcheologie – antropologie. 12. Paleoekologie a paleodemografie. 13. Archeologie myšlení a budoucnost archeologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Hložek M.: Encyklopedie moderních metod v archeologii: Archeometrie, Praha 2008.
 • Renfrew, C. – Bahn, P.: Archaeology: Theories, Methods and Practice. London 2012.
 • Vávra, A. – Kováčik, P.: Geografické informační systémy v archeologii. Opava 2014.
  doporučená literatura
 • Bojsová, K.: Mých prvních 54 000 let. Nejnovější poznatky z evoluční genetiky a archeologie. Praha 2018
 • Brown, T. – Brown, K.: Biomolecular Archaeology: An Introduction, Chichester2011.
 • Beneš, J. – Pokorný, P. (eds.): Bioarcheologie v České republice / Bioarcheology in the Czech Republic, České Budějovice 2014.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA002