ARCHKRA005 Základy typologie archeologického mobiliáře

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 16:25–18:00 H1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA005/A: St 18:05–18:50 H1, J. Juchelka
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je docházka min. 85%, vypracování referátu a úspěšné složení zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá charakteristikou nálezů získaných při archeologických výzkumech. Je zaměřen na poznání památek nemovitých a to z hlediska jejich morfologie a typologie. V průběhu semestru budou studenti seznámeni se základy popisu archeologických předmětů, a to na základě použitého materiálu a funkce. Důraz bude kladen na poznání jednotlivých typů a podtypů artefaktů, jejich charakteristiku a především jejich časového zařazení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen rozlišit pravěké, středověké a novověké archeologické předměty, případně je i kulturně zařadit.
Osnova
 • 1. Úvod do typologie a terminologie 2. Typologie paleolitického mobiliáře 3. Typologie neolitického mobiliáře 4. Typologie eneolitického mobiliáře 5. Typologie mobiliáře doby bronzové 1 6. Typologie mobiliáře doby bronzové 2 7. Typologie mobiliáře doby železné 1 8. Typologie mobiliáře doby železné 2 9. Typologie mobiliáře doby římské a stěhování národů 10. Typologie mobiliáře středověku 1 11. Typologie mobiliáře středověku 2 12. Typologie mobiliáře novověku 1 13. Typologie mobiliáře novověku 2
Literatura
  povinná literatura
 • Sklenář, K. et al.: Archeologický slovník 1-3. Praha, 1998.
  doporučená literatura
 • Vencl, S. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit. Praha, 2007.
 • Kuna, M. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha, 2007.
 • Pavlů, I. (ed.) - Zápotocká, M.: Archeologie pravěkých Čech 3. Neolit. Praha, 2007.
 • Neustupný, E. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 4. Eneolit. Praha, 2008.
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Docházka minimálně 85%, písemná zkouška, referát.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA005