ARCHKRA026 Archeometrie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 13. 10. 8:05–13:00 H10, Pá 10. 11. 8:05–13:00 H10, Pá 8. 12. 8:05–13:00 H10, 8:05–18:00 H10
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci kurzu budou posluchači seznámeni se základy oboru archeometrie, který pomocí přírodovědných a technických metod studuje artefakty, populace a životní prostředí v minulosti. Zahrnuje i metody absolutní datace a konzervace archeologických nálezů.
Výstupy z učení
Základní orientace v oboru archeometrie.
Osnova
 • 1. Základní terminologie analytických metod. 2. Metody vzorkování a vyzvedávání nálezů in situ. 3. Metody optické mikroskopie. 4. Metody elektronové mikroskopie. 5. Metody rtg prozařování. 6. Metody zobrazování pomocí CT, micro-CT a nano-CT. 7. Metody spektrálních analýz. 8. Datovací metody. 9. Chemické analýzy kostí. 10. Petrografické rozbory keramiky, kamene a malt. 11. Metalografie železa a barevných kovů. 12. Metody konzervace archeologických nálezů. 13. Ostatní metody.
Literatura
  povinná literatura
 • Gregerová, M. – Čopjaková, R. – Beránková, V. – Bibr, P. – Goš, V. – Hanuláková, D. – Hložek, M. – Holubová-Závodná, B. – Kristová, L. – Kuljovská, Z. – Macháček, J. – Mazuch, M. – Procházka, R. – Škoda, R. – Všianský, D.: Petroarcheologie keramiky v his
 • Malach, R. – Štrof, A. – Hložek, M.: Nová depozita kovové industrie doby bronzové v Boskovické brázdě. Pravěk – Supplementum 32. 2016.
 • Hložek, M.: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha 2008.
  doporučená literatura
 • Čáp, P. – Macháček, J. – Špaček J. – Hložek, M.: Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment. Praha 2011.
 • Bárta, P. – Hložek, M. – Šmerda, J.: Langobardský meč. Konzervátorsko-restaurátorský průzkum a zásah. Brno 2016.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zápočet, písemný test Účast na semináři (75%), aktivní přístup
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA026