ARCHSTN045 Němčina I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARCHSTN045/A: St 9:45–11:20 H3, S. Višnická
Předpoklady
Znalosti gramatického a lexikálního systému německého jazyka získané na střední škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s učebnicí Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Získává schopnost komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni A1/1
Osnova
 • 1. Kennenlernen, Einstufungstest 2. sich begrüßen, sich vorstellen, buchstabieren 3. sich vorstellen, telefonieren 4. Uhrzeit, Tageszeit, Tag angeben 5. Über Familie sprechen 6. über die Freizeit sprechen 7. tauschen und einkaufen 8. über Preise sprechen 9. etwas bewerten 10. den Tagesablauf beschreiben, odborný text a odborná terminologie 11. über Vorlieben sprechen, odborný text a odborná terminologie 12. über Stimmungen und Gefühle sprechen, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation, odborný text a odborná terminologie
Literatura
  povinná literatura
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München 2015.
 • Müller, A. – Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Arbeitsbuch. München 2018.
 • https://www.bpb.de/geschichte/
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München 2016.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München 2015.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München 2016.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München 2015.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München 2015.
 • Müller, A. – Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München 2017.
 • https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/geschichte/
Výukové metody
Cvičení. Pro každou společnou konzultaci studenti zpracují požadovanou látku tak aby byli schopni sledovat další výklad. Dovednosti prověřuje komplexní test řečových dovedností a znalosti odborné terminologie
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test a ústní projev, aktivní účast na výuce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHSTN045