UHVHCOBP06 Dějiny komunikace a médií II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 10:35–12:10 M5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška přiblíží vybrané typy médií a s jejich fungováním spojených pramenů v „dlouhém 19. století“. Média jsou vyložena jako formy moderní komunikace v široké škály od zdokonalených předmoderních médií (tisk), přes typická média své doby (panorama, živý obraz) až po perspektivně významná média moderních dějin (telefon, fotografie ad.). V rámci kurzu se posluchači seznámí také s názornými ukázkami pramenů, na jejichž příkladu budou vysvětlena specifika jejich kritiky a interpretace.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen se základními fakty a koncepty dějin komunkace a médií v období cca 1789-1914.
Osnova
 • 1. Média „dlouhého“ 19. století: teoreticko-metodologický úvod 2. Tištěná média 19. století I (periodické tiskoviny) 3. Tištěná média 19. století II (neperiodické tiskoviny) 4. Vizuální složka v tisku (kreslená anekdota a karikatura) 5. Muzeum: vizualizace kultury 6. Výstava: inscenované agon 7. Pomník: monumentalizace sociální paměti 8. Mimésis I (divadlo) 9. Mimésis II (živý obraz, alegorický průvod, slavnostní iluminace) 10. Iluzivní média: panorama, diorama, stereoskopická fotografie 11. Moderní komunikační sítě 19. století: telegraf a telefon 12. Autentický záznam zvuku v 19. století: fonograf, gramofon 13. Autentický záznam obrazu v 19. století: fotografie
Literatura
  povinná literatura
 • Bláhová, K. (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha 2002.
 • Bednařík, P. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha 2011.
  neurčeno
 • Wittlich, F. Fotografie – přímý svědek? Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha 2011.
 • Lorenzová, H. – Petrasová, T. Salony v české kultuře 19. století. Praha 1999.
 • Gössel, G. Fonogram 2 (Výlety k počátkům historie záznamu zvuku). Praha 2006.
 • Wittlich, F. a kol. Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Praha 2017.
 • Hojda, Z. – Pokorný, J. Pomníky a zapomníky. Praha 1996.
 • Telesko, W. Das 19. Jahrhundert. Die Epoche und ihre Medien. Wien 2010.
 • Petrasová, T. – Machalíková, P. Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha 2013.
 • Freimanová, M. Divadlo v české kultuře 19. století. Praha 1985.
 • Fronk, V. Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů. Praha 2011.
 • Paul, G. – Schock, R. Sound der Zeit. Geräusche, Töne, Stimmen, 1889 bis heute. Göttingen 2014.
Výukové metody
Frontální výuka.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVHCOBP06