APBPA062 Bakalářská práce

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je samostatná práce studenta na přípravě bakalářské práce, jež má zpravidla úzkou vazbu na praktický projekt v rámci odborné praxe. Student průběh a přípravu práce konzultuje se svým vedoucím bakalářské práce, případně s pověřeným pracovníkem na pracovišti praxe. Jedná se o individuální a plně samostatnou práci, která by měla odpovídat rozsahem počtu získaných kreditů.
Výstupy z učení
Bakalářská práce
Osnova
  • Individuálně podle tématu bakalářské práce a přidělené praxe.
Výukové metody
Samostudium; konzultuje se vedoucím bakalářské práce, případně s pověřeným pracovníkem na pracovišti praxe; presentace na semináři.
Metody hodnocení
Pravidelná prezentace a obhájení dílčích výsledků obdržených při zpracování tématu bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.