APPXA061 Odborná praxe II

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
192 hodin. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Habrman, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Janečka (cvičící)
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student vykonává praxi ve firmě/instituci.
Výstupy z učení
Student se absolvováním předmětu:
- seznámí s aplikací nabytých vědomostí v praxi;
- komunikovat v rámci firemního prostředí;
- obhajovat svá řešení
Osnova
  • Předmětem praxe je finalizace přiděleného praktického projektu ve spolupráci s příslušným oddělením (nebo pracovníkem). Výstupem praxe je písemně zpracovaný protokol o projektu praxe (na nějž zpravidla navazuje vypracovávání bakalářské práce) obsahující zadání, východiska, postup řešení a dosažené výsledky. Takto vzniklý dokument nebo jeho část je student povinen prezentovat v rámci semináře z bakalářské práce.
Výukové metody
praxe ve firmě, instituci
Metody hodnocení
Průběžná kontrola finalizace výsledků praxe.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/leto2023/APPXA061