UNZSRD014 Pathology and Pathological Physiology

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
MUDr. Eva Sehnálková
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 31. 5. 8:55–13:50 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových systémech a organizmu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student/ka získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu. Předmět popisuje v obecné části základní patologické procesy v buňce a tkáních, jednotlivé odborné pojmy se dále používají i při výkladu speciální patologie, která popisuje poškození a chorobné stavy v určitých orgánech nebo jejich systémech. Při výuce se také používají některé základní pojmy z klinické praxe. Student se po absolvování předmětu bude orientovat jak v obecné patologii (zánik organizmu, příčiny vzniku nemocí, regresivní a metabolické změny, dělení, význam a průběh zánětů, progresivní změny, základy nádorových onemocnění)), tak i speciální patologii (s důrazem na základní funkce jednotlivých systémů a z nich vyplývající poruchy a nejdůležitější chorobné jednotky).
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj, mikroskopický a makroskopický obraz v návaznosti na klinické projevy Odborné dovednosti: Student umí správně označit a fixovat bioptický materiál odebraný lékařem. Obecná způsobilost: Porozumění poznatkům, schopnost orientace v dané problematice, vyvozování souvislostí; samostatné, souvislé, logické a odborně správné vyjadřování, používání odborné terminologie. Kompetence: Dovede správně označit a fixovat bioptický materiál odebraný lékařem.
Syllabus (in Czech)
 • Vymezení patologie; Uplatnění patologie v praxi, nekropsie, biopsie, cytologie. 2. Nemoc a její příčiny. 3. Zánik organismu, Regresivní a metabolické změny. 4. Zánět, progresivní změny. 5. Nádory, poruchy hormonální. 6. Poruchy oběhu krve a mízy. 7. Poruchy dýchacího ústrojí. 8. Poruchy tvorby a vylučování moči. 9. Poruchy činnosti trávicího ústrojí. 10. Poruchy vývoje, malformace, patologie novorozence, patologie těhotenství a mléčné žlázy. 11. Bioptická, nekrotická a cytologická laboratoř (demonstrace). 12. Zpracování histologického a cytologického materiálu. Základní a speciální barvení v patologii. 13. Optická (prakticky) a elektronová (teoreticky) mikroskopie v patologii. 14. Základy imunochemie a molekulární biologie. Rozpoznání základních tkání a chorobných procesů v histologickém praktiku. 15. Pitva – video.
Literature
  required literature
 • FAKAN, F. Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické obory. . Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-246-1054-X. info
 • MAČÁK, J., MAČÁKOVÁ, J. Patologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0785-3. info
  recommended literature
 • BÁRTOVÁ, J. Přehled patologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015. ISBN 978-80-246-2745-8. info
 • DVOŘÁČKOVÁ, J. Patologie v kostce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. ISBN 80-7464-184-8. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Splnění 80% docházky na semináře (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), písemný test je podmínkou pro udělení zápočtu a kombinovaná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+22sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD014