UNZSRD015 Klinická propedeutika

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
6se+24sam/sem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Homzová, MBA (přednášející)
Garance
MUDr. Ingrid Rýznarová
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klinická propedeutika je úvodem do studia klinických oborů ( např. interní propedeutika je úvodem do studia vnitřního lékařství). Cílem předmětu je seznámit studenta s pojmy zdraví, nemoc, s příznaky onemocnění, postupy lékaře při vyšetřování nemocného a vyšetřovacími metodami. Předmět popisuje studentovi cestu, kterou je třeba se ubírat při stanovení diagnózy. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v dovednostech týkajících se vyšetřování nemocného.
Osnova
  • 1. Anamnéza. 2. Fyzikální vyšetření. 3. Celkový stav nemocného. 4. Základní nálezy na hlavě a krku. 5. Základní nálezy na hrudníku a hrudních orgánech. 6. Základní nálezy na břichu a břišních orgánech. 7. Vyšetření pohybového systému. 8. Základní neurologické vyšetření. 9. Přehled vyšetřovacích metod. 10. Základní fyzikální vyšetření. 11. Vyšetření hlavy, krku. 12. Vyšetření hrudníku, srdce a plic. 13. Vyšetření břicha a břišních orgánů. 14. Vyšetření urogenitálního systému. 15. Vyšetření pohybového systému. 16. Vyšetření obvodových cév. 17. Vyšetření mízních uzlin. 18. Vyšetření nervového systému.
Literatura
    povinná literatura
  • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4449-0. info
  • CHROBÁK,L. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha:Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0. info
    doporučená literatura
  • VOKURKA, M., HUGO, J. a kol. Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
80% aktivní účast na cvičeních ( studentovi, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění tohoto požadavku). K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky, vizitka, fonendoskop. Aktivní účast v seminárním cvičení, vybraná seminární cvičení proběhnou v nemocnici. Požadavky ke zkoušce: písemný test, minimálně 80% úspěšnost.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.