UNZSRD024 Základy biochemie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
4př+12sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Zipser Rybaříková (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Stanovská
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 6. 10. 8:55–12:10 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s postavením tohoto oboru mezi ostatními obory v medicínské praxi. Je kladem důraz nejen na klinicko-biochemické vyšetření jednotlivých orgánů, ale jsou zařazeny též kapitoly týkající se analýz plazmatických bílkovin, sacharidů, lipidů a z toho vyplývajících metabolických poruch lidského organismu. Samostatně je probírán počátek laboratorního procesu, tzn. odběr biologického materiálu a preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření. Předmět popisuje stručně základní parametry laboratorních stanovení a také základ klinické praxe se snahou o pochopení základních metabolických souvislostí mezi těmito dvěma obory a o správnou interpretaci laboratorních výsledků. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v možnostech laboratorních analýz jednotlivých kompartmentů lidského organizmu, tyto však zdaleka nepostihují celý obsah klinické biochemie, jedná se jen o vybrané kapitoly pojednávající o nejdůležitějších a nejvíce stanovovaných analytech v klinické laboratorní praxi.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit s postavením tohoto oboru mezi ostatními obory v medicínské praxi. Je kladem důraz nejen na klinicko-biochemické vyšetření jednotlivých orgánů, ale jsou zařazeny též kapitoly týkající se analýz plazmatických bílkovin, sacharidů, lipidů a z toho vyplývajících metabolických poruch lidského organismu. Samostatně je probírán počátek laboratorního procesu, tzn. odběr biologického materiálu a preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření. Předmět popisuje stručně základní parametry laboratorních stanovení a také základ klinické praxe se snahou o pochopení základních metabolických souvislostí mezi těmito dvěma obory a o správnou interpretaci laboratorních výsledků. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v možnostech laboratorních analýz jednotlivých kompartmentů lidského organizmu, tyto však zdaleka nepostihují celý obsah klinické biochemie, jedná se jen o vybrané kapitoly pojednávající o nejdůležitějších a nejvíce stanovovaných analytech v klinické laboratorní praxi.
Osnova
 • 1. Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření. Odběr biologického materiálu. 2. Laboratorní diagnostika jater a žlučových cest. Laboratorní diagnostika ledvin a močových cest. 3. Laboratorní diagnostika GIT. Laboratorní diagnostika kostního systému. 4. Laboratorní diagnostika srdce. 5. Laboratorní diagnostika zhoubných novotvarů. 6. Metabolismus bílkovin. Metabolismus lipidů. Metabolismus sacharidů. 7. Endokrinní systém. 8. Metabolismus vody, iontů a stopových prvků. Základy acidobazické rovnováhy (ABR). Vitamíny. 9. Laboratorní diagnostika těhotenství. 10. Základy instrumentální analýzy.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTERN, P. a kol. Obecná a klinická biochemie. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1025-2. info
 • RACEK, J. Klinická biochemie. Praha:Galén, 2006. ISBN 80-7262-324-9. info
 • ČERMÁKOVÁ, M., ŠTĚPÁNOVÁ, J. Klinická biochemie. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 9788070134245. info
  doporučená literatura
 • ZIMA, T. a kol. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-372-3. info
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k ukončení předmětu: splnění závěrečného testu, minimálně 80 % úspěšnost.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD024