UNZSRK015 Clinical Propaedeutics

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Jakub Seget (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Ingrid Rýznarová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Clinical propaedeutics is an introduction to clinical subjects (e.g., medical propaedeutics is an introduction to internal medicine studies). The aim of the subject is to familiarize the student with the concepts of health, disease, with signs and symptoms, examination procedures and diagnostics. The subjects indicates the pathway to accurate diagnosis. On completion of the course, the student will be orientated in the skills necessary for patient examination.
Syllabus
 • 1. History taking.
  2. Physical examination.
  3. Overall status of the patient.
  4. Basic findings in the head and neck area.
  5. Basic findings in the chest and chest organ area.
  6. Basic findings in the abdomen and viscera.
  7. Examination of the musculoskeletal system.
  8. Basic neurologic examination.
  9. Overview of examination methods.
  10. Basic physical examinations.
  11. Examination of the head and neck.
  12. Examination of the chest, heart and lungs.
  13. Examination of the abdomen and viscera.
  14. Examination of the urogenital system.
  15. Examination of the musculoskeletal system.
  16. Examination of peripheral vessels.
  17. Examination of lymph nodes.
  18. Examination of the nervous system.
Literature
  required literature
 • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4449-0. info
 • ŠAJNAR, J. Klinická propedeutika. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-1309-0. info
  recommended literature
 • VOKURKA, M., HUGO, J. a kol. Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1. info
Assessment methods (in Czech)
80% aktivní účast na cvičeních ( studentovi, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění tohoto požadavku). K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky, vizitka, fonendoskop. Aktivní účast v seminárním cvičení, vybraná seminární cvičení proběhnou v nemocnici. Požadavky ke zkoušce: písemný test, minimálně 80% úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+24sam/sem.
Teacher's information
Rozsah konzultací (soustředění) 6+0, 24sam hodin. Kontaktní výuka je vedena systémem konzultací na vybraná témata. Kombinovaná část studia je realizována v prostředí e-learningového kurzu na e-portále http://elearning.fvp.slu.cz/. Pro výuku jsou zde studentům k dispozici studijní opory zahrnující korespondenční úkoly. Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, v rámci něj student prokáže znalosti základní i vybrané doporučené literatury a dokáže diskutovat o zpracovaných korespondenčních úkolech. Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací nebo elektronické pošty. Požadavky k zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je aktivní přístup studenta k probíraným tématům. Požadavky ke zkoušce: Písemný test, minimálně 80% úspěšnost.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK015