UPPVP0014 Personality and its development

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 1999
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s psychologií osobnosti jako zastřešující disciplínou, která shrnuje psychologické poznatky o utváření duševního života člověka. Obsahem přednášek a konzultací je soubor teoretických poznatků sestavených do systému, včetně jejich praktické aplikace, které umožní absolventům kurzu poznávání vlastností člověka a posouzení jeho osobnosti. Po absolvování disciplíny by studenti měli získat schopnost uvažovat komplexně o klientovi v určitých souvislostech vzhledem k sociální patologii a její prevenci.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016.
  • Enrolment Statistics (Summer 1999, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer1999/UPPVP0014