UVSRPVN127 Community Projects

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Institute of Public Administration and Social Policy - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Jana Krčmaříková
Timetable
Thu 13:05–14:40 C206
 • Timetable of Seminar Groups:
UVSRPVN127/A: Thu 14:45–15:30 C206, M. Pilát
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Připuštění ke zkoušce u prezenční formy prezentace a odevzdání seminární práce, plnění aktivit, 80% docházka.
Zkouška nastudování přednášek a základní literatury.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to be oriented in models of social macro-practice to understand the historical context and development of approaches to community work. During the course, students will apprise the community work as a method of solving social problems, including use of social entrepreneurship and employment of people who are disadvantaged at the labor market. They will also extend the methodology of implementation of community projects that they can practice.
Syllabus
 • 1st Models of community organizing, their characteristics and historical roots
  2nd Analysis of processes and environment in the community
  3rd Alternative approach to community, standards of social business
  4th Roles and strategies of community worker
  5th Characters and examples of socially risky areas
  6th Analysis of social networks and the principles of working with group
  7th Corporate social responsibility, corporate philanthropy and their use for community cooperation
  8th Strategies of solving the social problem
  9th State administration in the political process
  10th Examples of good practice
Literature
  required literature
 • KOLIBOVÁ, H. Komunitní projekty, studijní opora. info
 • PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0932-4. info
 • TWELVETREES, Alan. Community work. London: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 9781403949998. info
 • BRUEGGEMANN, G. William. The Praktice of Macro Social Work. Sekond Edition. Belmont, Kalifornia: BROOKS/COLE, 2002. ISBN 0-534-57322-3. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: SLON, 1997. ISBN 80-85850-45-1. info
  recommended literature
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. info
 • ŠŤASTNÁ, Jaroslava. Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3356-5. info
 • PILÁT, Miroslav. Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Speciální pedagogika. 2014, ročník 24, č. 2, s., 2014. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-72-48-766-. info
 • KRAJČÍK, Vladimír, Dušan JANÁK ml. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava-Opava: Vysoká škola podnikání a. s. a Sl, 2012. ISBN 978-80-72-48-766-. info
 • ČÁMSKÝ, Pavel, Jan SEMBDNER a Dagmar KRUTILOVÁ. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0027-7. info
 • MURPHY, K., NOVÁK, T. Příručka profesního rozvoje koordinátora komunitního vzdělávání. Praha: Nová škola, 2005. info
 • Sociální práce/sociálná práca. ročník 9, č. 3, 2004. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
The condition for obtaining credit is processing a paper in minimum extent of 7 pages on a topic that the student chooses from syllabus of lectures or seminars object. Literature from which students will draw, will be a minimum range of 2 degrees from the circle of literature and basic 1 title from the circle of literature recommended. The basic criterion for assessing the quality of paper will demonstrate the ability to work with texts, with an emphasis on linking suitable individual authors propositions into a coherent logical framework and the ability to translate theoretical knowledge into practice. STAT students surrendered at least two weeks before the start of the credit week that the teacher had the opportunity to work to evaluate and possibly return to reprocessing via e-mail. The consultations (personal, electronic) student may use the time for resolving ambiguities in the processing tasks.
The course is also listed under the following terms Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2021/UVSRPVN127