UVSRPVK161 Basics of Statistics

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Jarmila Mateřanková
Institute of Public Administration and Social Policy - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na povinný předmět Metody a techniky sociálního výzkumu (???) a přináší posluchačům základní orientaci v moderní statistice a jejím využití ve veřejné správě. Obsahem předmětu je v prvé řadě sběr a zpracování statistických údajů, zásady sestavování a čtení statistických tabulek a grafů, interpretace popisných charakteristik statistických souborů. Dále se předmět soustředí na vysvětlení podstaty regresní a korelační analýzy jako základních prostředků zkoumání vztahů mezi hromadnými jevy a na možnosti jejich využití v praxi, na nejdůležitější pravděpodobnostní modely, zejména normální rozdělení, a na podstatu statistické indukce, včetně postupů testování statistických hypotéz, vždy s důrazem na možnosti jejich využití v rozhodovací praxi. Předmět zahrnuje také sestavování časových řad, jejich analýzu a využití pro prognózování, a seznámení s moderními směry indexní teorie.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní statistické pojmy
  2. Statistické šetření
  3. Základní operace se statistickými soubory
  4. Popisné charakteristiky statistických souborů
  5. Regresní a korelační analýza
  6. Elementární pojmy počtu pravděpodobnosti
  7. Pravděpodobnostní modely
  8. Základy statistické indukce
  9. Statistické testování hypotéz
  10. Časové řady
  11. Indexy
Literature
  required literature
 • Jaroslav Ramík, Šárka Čemerková. Statistika A, Statistika B, skripta. Opava, Karviná: SU, 2000. info
 • Jiří Likeš, Lubomír Cyhelský, Richard Hindls. Statistika A, skripta. Praha: VŠE, 1994. info
 • Ilja Novák, Jan Seger, Lenka Zychová. Statistika B, skripta. Praha: VŠE, 1992. info
 • Thomas Wonnacot, Ronald Wonnacot. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1992. info
 • Lubomír Cyhelský, Jara Kaňoková, Ilja Novák. Základy teorie statistiky pro ekonomy. Praha: SNTL, 1979. info
 • Helmut Swoboda. Moderní statistika. Praha: Svoboda, 1977. info
 • Roman Reisenauer. Metody matematické statistiky a jejich aplikace. Praha: SNTL, 1965. info
Teaching methods
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with a video analysis
Assessment methods
Test
Written exam
Oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/UVSRPVK161