XUVSRP4345 Introduction to Sociological Theory

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s).
Guaranteed by
Mgr. Jana Žáčková, PhD.
Institute of Public Administration and Social Policy - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti obecné sociologické teorie. Vychází z podstaty klasického i moderního sociologického myšlení a zabývá se deskripcí a rozborem sociálního prostředí, mezilidské interakce, lidského jednání, chování a komunikace. Předmět stručně seznamuje se základními sociologickými paradigmaty a směry, ukazuje společnost a její systém, zabývá se sociální strukturou a stratifikací, sociální dynamikou, sociálními útvary a skupinami, mechanismy sociální kontroly, sociální konformitou a deviací a také jedincem a jeho sociálním statusem ve společnosti, mimo jiné postihuje také sociální jevy a vztahy ve sféře sociální práce.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Sociologie jako vědecká disciplína
  2. Vybrané teorie a osobnosti z "klasické" sociologie I.
  3. Vybrané teorie a osobnosti z "klasické" sociologie II.
  4. Moderní sociologické směry I.
  5. Moderní sociologické směry II.
  6. Společnost a její systém
  7. Jedinec ve skupině a teorie skupin
  8. Sociální změny a procesy
  9. Sociální interakce a komunikace v běžném životě
  10. Normy, deviace a sociální patologie
  11. Kultura v životě jedince i společnosti
  12. Vybrané aplikované sociologické disciplíny
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/XUVSRP4345