UO00074 Geriatric Nursing Care

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
2/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UO00059 Medical Nursing Care (Internal && UO00060 Surgical Nursing Care 2
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznamuje studenty s involučními změnami, péči o zdraví, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku. S odlišnostmi individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování.
Syllabus
 • srdeční činnosti; termoregulace.
  3. OP o seniora s poruchou rovnováhy tekutin a elektrolytů,; s poruchou výživy.
  4. OP o seniora s poruchou vyprazdňování moče; stolice.
  5. OP o seniora se sníženou pohyblivostí (poruchou pohybu) a protrahovaným pobytem na lůžku.
  6. OP o seniora s bolestí (akutní, chronickou) a tělesným nepohodlím: nauzea, zvracení, svědění.
  7. OP o seniora s deficitem sebepéče ( neschopnost: najíst se, umýt se, okoupat se, obléknout se, dojít si na toaletu, nakoupit si, uvařit si, udržovat si domácnost).
  8. OP o seniora s poruchami vnímání, a paměti; s projevy úzkosti, smutku, lítosti, duchovní tísně, beznaděje, zmatenosti.
  9. Op o seniora s bezmocností, demencí a se suicidálním pokusem.
  10. OP o seniora po operaci.
Literature
  required literature
 • Topinková, E. Geriatrie pro praktického lékaře. Praha:Grada Publishing, 1995. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UO00074