UO00086 Nursing Care in Oncology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
2/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
MUDr. Margita Nováčiková
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UO00027 Pathology && UO00060 Surgical Nursing Care 2
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Informuje o významu primární, a sekundární onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah přednášek:
  1 Epidemiologie výskytu maligních onemocnění; rizikové faktory (tabák, alkohol, pracovní prostředí, záření, dieta, viry, léky apod.); klasifikace nádorů podle tkáňového typu;
  2 Primární péče: Prevence a včasný záchyt; včasné varovné signály maligního onemocnění;
  3 TNM systém klasifikace tumorů (hloubka invaze, šíření, velikost);
  4 Sekundární péče: Diagnostika a léčba maligních onemocnění (operace, radioterapie, chemoterapie);
  5 Vedlejší účinky radiační terapie (akutní a chronické) na jednotlivé tělesné orgány;
  6 Chemoterapie, chemoterapeutika (druhy klasifikace, hlavní projevy vedlejších účinků a toxicity);
  7 Onkologické akutní stavy (hyperkalcemie, disseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok, komprese míchy, perikardiální tamponáda, superior vena cava syndrom, tumor lysis syndrom, syndrom poruchy sekrece antidiuretického hormonu);
  8 Management bolesti u onkologicky nemocných;
  Terciární péče, její organizace a služby podle potřeb onkologicky nemocných (ošetřovatelské ústavy, hospice, domácí péče).
  Obsah seminárních cvičení:
  1 Péče o kůži v průběhu radiační terapie; Změny ve výživě onkologických pacientů;
  2 OP o pacienta se změněnou obranyschopností organismu, vysoké riziko infekce;
  3 OP o pacienta s projevy krvácení (u trombocytopenie po chemoterapii) a s anemií (při snížené kapacitě krve k přenosu kyslíku u nádorových onemocnění);
  4 OP o pacienta s alopecií (po radioterapii, chemoterapii);
  5 OP o pacienta se změnami na sliznici dutiny ústní (po chemoterapii, radioterapii);
  6 OP o pacienta s nauzeou a zvracením (při onkologické léčbě);
  7 OP o pacienta s obstipací a diarheou (při onkologické léčbě); OP o pacienta se sexuální dysfunkcí (při onkologické léčbě);
  8 OP o pacienta s bolestí (při onkologické léčbě);
Literature
  required literature
 • Koutecký, J. Klinická onkologie. Praha: Avicenum, 1989. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Winter 2011, Summer 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UO00086