UOSK006 Latin 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lucjan Klimsza, Th.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět umožňuje studentům naučit se základům latinské gramatiky a zvládnout potřebnou šíři odborné medicínské terminologie, která je základním předpokladem pro studium ostatních odborných předmětů.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření seminářů a praktický cvičení:
  Úvod do latiny, hláskosloví, tvarosloví, předložky. Výslovnost, přízvuk, délka, četba latinského textu.
  Substantiva 1. a 2. deklinace
  Adjektiva 1. A 2.deklinace
  Verba I. - IV konjugace
  Substantiva 3.deklinace - různoslabičná
  Substantiva 3.deklinace - doplnění - terminologie zaměřená k oboru
  Substantiva 3.deklinace - stejnoslabičná
  Opakování 3.deklinace - zvýraznění výjimek této deklinace
  Znalosti slovní zásoby, odborná terminologie
  Anatomie, terminologie
Literature
  recommended literature
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KOTZUROVÁ,M. Latinská terminologie I - elektronická studijní opora. 2007. URL info
 • KÁBRT,J., CHLUMSKÁ, E. Lékařská terminologie. Praha:Karolinum,, 2002. ISBN 80-246-0124-9. info
 • STRAKOŠOVÁ, S. Jazyk latinský. Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením. Ostrava, Ostravská univerzita., 2000. ISBN 80-7042-328-5. info
  not specified
 • VOKURKA, M.,HUGO, J.ET AL. Praktický slovník medicíny. Praha:Maxdorf,, 2004. ISBN 80-7345-009-7. info
 • KÁBRT, J. Jazyk latinský I.. pro SZŠ. Praha:Informatorium,, 2001. ISBN 80-8607-380-7. info
 • ZRZAVÝ,J. Latinsko-české anatomické názvosloví. Olomouc:UP,, 1985. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 5 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSK006